Adatkezelési nyilatkozat

 

Az érintett jelen adatkezelési nyilatkozatnak a www.dolgozzotthonrolnap.hu weboldal használatával, azon keresztül történő adatok megadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), a regisztrációhoz megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.


Az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.


Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja a „Dolgozz Otthonról Nap” elnevezésű kezdeményezésben résztvevő cégek (és az otthonról dolgozó munkatársaik) számának a felmérése, valamint évente legfeljebb öt hírlevél küldése a megadott e-mail címre a kezdeményezéssel kapcsolatban.


A kezdeményezéshez kapcsolódó, esetlegesen megjelentetett sajtóanyagokban személyes adatok nem kerülnek feltüntetésre.


A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő illetékes munkatársai, valamint a PLANETMÉDIA EURÓPA Kft. (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 1.), valamint az Eurolex Consulting Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/A) és Navigator Informatikai Kft mint adatfeldolgozók jogosultak megismerni az adatkezelés céljának teljesítése érdekében. A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett hozzájárulása alapján, valamint az Infotv-ben meghatározott jogalapokon kerülhet sor.


Az Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat 2016. december 31. napjáig tárolja vagy addig az időpontig, amíg az érintett az adatok, illetve a regisztráció törlését nem kéri.


Az érintett az info@dolgozzotthonrolnap.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak a helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – a törlését vagy zárolását.


Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat.


Adatvédelmi Nyilvántartási szám: 01400-0004.

top


hline


Kapcsolat

 

Kérdésed van a „Dolgozz Otthonról Nap”-pal kapcsolatban? Írj az info@dolgozzotthonrolnap.hu e-mail címre.

top


hline


A Dolgozz Otthonról Nap kezdeményezői:

telenor microsoft


Szakmai partnerek:

WWF WWF Slow Budapest Magyar Távmunka Szövetség Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége